Cost per pàgina

Concepte del Cost per pàgina

Què és el cost per pàgina?

És un contracte pels serveis d’impressió on Codinas s’ocupa de tot, la instal·lació, el manteniment de les nostres impressoras, i només es paga per les pàgines imprimides. Garantint en molts casos fins a un 50% d’estalvi en els costos d’impressió.

Què inclou?

Gràcies a aquest tipus d’acord, podeu disposar d’un cost per pàgina impresa (cost per còpia) i Ens ocupem de la resta: la instal·lació, la formació dels usuaris, el subministrament dels consumibles, i el manteniment dels equips. Sense mínims, si no imprimeix no paga. Simple d’entendre.

Subministrament

Subministrem de forma automàtica tots els consumibles. Els equips sol·liciten els consumibles.

Manteniment i reparació

Manteniment i reparació dels equips instal·lats incloent equips de substitució.

Instal·lacions

Instal·lació, configuració i formació de tant els usuaris com els dispositius.

Pagaments

Pagueu només pel que es necessiti amb un preu tancat durant la vigència del contracte. Sense sorpreses ni canvis oportuns.

Rènting

El lloguer de llarg termini dels nostres productes/equipament informàtics

Interessat? Contacta'ns aquí: