Cost per pàgina

Cost per pàgina

Què És cost per pàgina?

És un contracte pels serveis d’impressió on Codinas s’ocupa de tot, garantint en molts casos fins a un 50% d’estalvi en els costos d’impressió.

Què inclou?

Gràcies a aquest tipus d’acord, podeu disposar d’un cost per pàgina impresa (cost per còpia). Ens ocupem de tot: La instal·lació, la formació dels usuaris, el subministrament dels consumibles, i el manteniment dels equips. Sense mínims, si no imprimeix no paga.

Subministrament

Subministrem de forma automàtica tots els consumibles. Els equips sol·liciten els consumibles.

Manteniment i reparació

Manteniment i reparació dels equips instal·lats In Situ incloent equip de substitució.

Instal·lacions

Instal·lació, configuració i formació dels usuaris.

Pagaments

Pagueu només pel que imprimeixi amb un preu tancat durant la vigència del contracte. Sense sorpreses.

Rènting

Rènting / Lloguer dels equips.

Oferim el millor servei de la indústria